Zlo­bí vás kůro­vec?
Nemá­te sílu obhos­po­da­řo­vat váš les?

Jsme tu pro vás. Vykou­pí­me vaše les­ní pozem­ky za nej­vyš­ší mož­nou cenu.
Kon­tak­tuj­te nás na info@velimpex.cz

velimpex_vykup_lesu_komplet