Back to Top

Dřevní odpad

stepka

Naše spo­leč­nost vypro­du­ku­je pes­trou šká­lu kva­lit­ní­ho dře­vě­né­ho odpa­du. Jde pře­de­vším o kůru, štěp­ku a pili­ny. V pří­pa­dě zájmu o tuto suro­vi­nu nás kontaktujte.

  • Vel­ko­ob­je­mo­vé zakáz­ky pro firmy:

Ozve­me se vám v pra­cov­ní dny do 24 hodin.

kralik3
Velimpex