V létě 2022 plánujeme spuštění plného provozu v nové výrobní hale v Mirkovicích. Uplynou tak více než 3 roky od fatálního požáru, který zničil celý původní areál závodu: „Roky přežíváme v provizorních prostorách a těšíme se na tento okamžik. Nová hala o velikosti 1420 m2 nabídne dost místa pro základní pořez a výrobu palet. Zároveň bude celý provoz napojen na moderní systém odsávání“ dodává ředitel závodu Vít Opekar.

Projekt „Modernizace systému odsávání pilin výrobního areálu VELIMPEX Mirkovice“
Předmětem projektu je modernizace centrálního systému odsávání pro dřevoobráběcí stroje, která přinese významné úspory elektřiny vlivem provázání potřeby odtahu se vznikem odtahovaného odpadu z výroby (s provozem dřevozpracujících strojů).

Hlavní cíl projektu: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru.

Reg. č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017171

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie.