Back to Top

Nařezání na míru

Vel­mi rádi Vám při­pra­ví­me řezi­vo přes­ně pod­le Vašich před­stav. Vyplň­te, pro­sím, for­mu­lář níže a my se Vám ozve­me s nabídkou.

 

1. Specifikujte rozměry a počet kusů

 
 

2. Vaše kontaktní údaje

3. Doprava

Pokud chce­te zbo­ží doru­čit, uveď­te do poznám­ky doru­čo­va­cí adresu. 
Velimpex