Musí­me to posta­vit zno­va. Věta, kte­rou pro­ne­sl maji­tel Velim­pe­xu ješ­tě ve chví­li, kdy kolem něj hasi­či likvi­do­va­li požár jeho pily, mno­hé pře­kva­pi­la. Byl ale zvyk­lý začí­nat z nuly…


Celý pří­běh nalez­ne­te tady »