Back to Top

Služby pro vlastníka lesa

1. Výrobní kapacity

Pro­bír­ko­vý uzel
- Rott­ne H 8
- Rott­ne F 10
- Roč­ní výkon cca 20.000 m³
- Služ­bu lze zís­kat včet­ně zna­če­ní poros­tů
- Nabí­zí­me výkup vytě­že­né dřev­ní hmoty

Střed­ní mýt­ní uzel
- Rott­ne H 14
- Rott­ne F 10
- Roč­ní výkon cca 50.000 m³
- Služ­bu lze zís­kat včet­ně zna­če­ní poros­tů
- Nabí­zí­me výkup vytě­že­né dřev­ní hmoty

Vel­ký mýt­ní uzel
- Rott­ne H 20
- Rott­ne F 15
- Roč­ní výkon cca 60.000 m³
- Služ­bu lze zís­kat včet­ně zna­če­ní poros­tů
- Nabí­zí­me výkup vytě­že­né dřev­ní hmoty

 

2. Pěstební činnost

- Výsad­ba strom­ků
- Oží­ná­ní, oplo­cen­ky, oplůtky
- Pro­ře­záv­ky / výchov­né zásahy

3. Výkup lesů

velimpex_vykup_lesu_komplet

Velimpex