Back to Top

Politika jakosti

politika_jakosti2Vedení společnosti Velimpex, spol. s r.o. má na paměti dlouhodobou udržitelnost svého konání. Všechny procesy spojené s výrobou a poskytováním služeb udržujeme na vysokém stupni kvality, zároveň však hledáme soulad s požadavky životního prostředí. Toto vše s vědomím, že výroba v dřevozpracujícím průmyslu je zatížena riziky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Naše práce vychází z těchto pravidel:

Zákazník a jeho potřeby jsou středobodem práce vedení i zaměstnanců společnosti. Naše úsilí je zaměřeno především na tvorbu dlouhodobého vztahu s klientem.

Kvalita je základní myšlenkou společnosti, na které stále pracujeme. Kvalitní prací si chceme zajistit stabilní místo na trhu. Skrze kvalitu usilujeme o udržení dobré pověsti, ekonomickou prosperitu a sociální jistoty pro naše zaměstnance.

Ochrana životního prostředí je trvalou součástí veškeré naší činnosti. Zásadním bodem tohoto úsilí je prevence. Zároveň příkladně pečujeme o naše lesy, abychom přírodě vrátili, co si z ní bereme.

S obchodními partnery udržujeme těsnou a otevřenou výměnu myšlenek a zkušeností s cílem navázání a udržení férové spolupráce.

Průběžně zavádíme nové technologie a sledujeme trendy v oboru. Trvale pracujeme na zlepšování výrobků, procesů a systémů uvnitř společnosti.

Zaměstnáváme pracovníky s rozmanitou sumou zručností a odborných dovedností bez jakékoli diskriminace.

 

Velimpex