Back to Top

Historie

2000

Společnost Velimpex s.r.o. byla založena v květnu roku 2000 jako ryze pilařský závod. Od technologicky méně náročné výroby jsme postupně vyrostli k vlastnímu konstrukčnímu týmu, který pro naše klienty navrhuje specifická řešení balení produktů. Naše obaly cestují doslova po celém světě.

2014

V roce 2014 do společnosti majetkově vstoupila rakouská společnost Easy-Box. Ta přispěla k rozvoji firmy, změnám ve firemní kultuře a přinesla do výroby i sofistikovaný obalová systém se stejnojmenným názvem, který je v současnosti vlajkovým produktem Velimpexu.

Příklon ke komplexní službě balení nám velmi pomohl v době hospodářského útlumu, kdy většina podniků podobného zaměření na Českokrumlovsku zanikla. Také díky tomu jsme se stali jedním z nejvýznamnějších zpracovatelů dřeva v regionu.

2019

Zásadním zlomem v historii společnosti byl požár, který areál zasáhl 26.4. 2019 krátce po půlnoci. Přes veškerou snahu hasičů se nepodařilo oheň uhasit a celý areál lehl popelem. Škoda byla absolutní, z původního provozu nezůstalo téměř nic. Ráno po požáru, uprostřed spáleniště, udělal ředitel společnosti Vít Opekar rozhodnutí, že postavíme celou společnost od základů znova.

2022

Na podzim roku 2022 prošla kolaudací nová výrobní hala, kterou jsme postavili svépomocí pro tento účel zřízenou stavební divizí. Součástí nového areálu je rovněž nová sušárna řeziva s kotelnou, přístřešek na výrobky, nový systém odsávání a provoz na zpracování dřevěného odpadu.

Současný výrobní program sahá od stavebního řeziva, výroby palet a transportních beden až k výrobě patentovaného obalovému systému Easy-Box EVO.

Velimpex