Zlobí vás kůro­vec?
Nemáte sílu obhos­po­da­řo­vat váš les?

Jsme tu pro vás. Vykou­píme vaše lesní pozemky za nej­vyšší mož­nou cenu.
Kon­tak­tujte nás na info@velimpex.cz

velimpex_vykup_lesu_komplet