Back to Top

Služby pro vlastníka lesa

1. Výrobní kapacity

Pro­bír­kový uzel
- Rottne H 8
- Rottne F 10
- Roční výkon cca 12.000 m3
- Službu lze zís­kat včetně zna­čení porostů
- Nabí­zíme výkup vytě­žené dřevní hmoty

Mýtní uzel
- Rottne H 14
- Rottne F 10
- Roční výkon cca 50.000 m3
- Kapa­cita volná od srpna dále
- Službu lze zís­kat včetně zna­čení porostů
- Nabí­zíme výkup vytě­žené dřevní hmoty

2. Pěstební činnost

- Výsadba stromků
- Oží­nání, oplo­cenky, oplůtky
- Pro­ře­závky / výchovné zásahy

3. Výkup lesů

velimpex_vykup_lesu_komplet

Velimpex