Back to Top

Dřevní odpad

stepka

Naše spo­leč­nost vypro­du­kuje pes­trou škálu kva­lit­ního dře­vě­ného odpadu. Jde pře­de­vším o kůru, štěpku a piliny. V pří­padě zájmu o tuto suro­vinu nás kon­tak­tujte.

  • Vel­ko­ob­je­mové zakázky pro firmy:

Ozveme se vám v pra­covní dny do 24 hodin.

kralik3
Velimpex