Back to Top

Volná pracovní místa

Hle­dáme šikovné spo­lu­pra­cov­níky na pozice:

Opravář, údržbář

Náplň práce: kom­pletní opravy a údržba stro­jo­vého zaří­zení.
Poža­du­jeme: vyu­čen v před­mět­ném oboru.

Nabí­zíme: Výhodné pla­tové ohod­no­cení, bonusy. .
Kon­takt: e-mail: info@velimpex.cz, www.velimpex.cz, mobil 602 376 470

Operátor vyvážecí soupravy

Poža­du­jeme: praxi ale­spoň 3 roky.
Nabí­zíme: Výhodné pla­tové ohod­no­cení, bonosy

Kon­takt: e-mail: info@velimpex.cz, www.velimpex.cz, mobil 602 376 470

Velimpex