Back to Top

Easy-Box GmbH

easyboxVelim­pex s.r.o. velmi úzce spo­lu­pra­cuje s rakous­kou spo­leč­ností Easy-Box GmbH. Spo­lu­práce těchto dvou firem se datuje od roku 2010 a vyvr­cho­lila majet­ko­vým vstu­pem Easy-Box GmbH do Velim­pex s.r.o. v roce 2014.

Easy-Box GmbH dodává oba­lové mate­ri­ály napří­klad spo­leč­nos­tem Sal­vag­nini, Dia­mond Air­craft, Miba, Weber-Hydraulik a celé řadě dal­ších. Vět­šina těchto obalů je vyro­bena právě ve spo­leč­nosti Velim­pex.

Velimpex